Billede
csr

CSR

Vi har fokus på, hvordan virksomhedens aktiviteter har indflydelse både internt i virksomheden og på vores omgivelser.

Introduktion

Scan Lux Flexible A/S har fokus på, hvordan virksomhedens aktiviteter har indflydelse både internt i virksomheden og på vores omgivelser. Som en del af emballagebranchen har vi et stort miljømæssigt ansvar. Vi har et ansvar for at yde vores bedste, for at miljøpåvirkningen af de produkter, vi markedsfører, bliver så lav som muligt. Vi har et ansvar for at være transparente og kommunikere om vores miljøpåvirkning samt vores arbejde med CSR. Vi kan ikke gøre alting på en gang, men vi forpligter os til arbejde målrettet med opgaven. Følgende er vores CSR-politik, som bygger på et ønske om at bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Internt

Scan Lux Flexible A/S ønsker at reducere vores og vores produkters klimaaftryk. Internt i virksomheden er det dog begrænset, hvor meget direkte CO2 virksomheden udleder. På kontoret bruges computere som primære arbejdsværktøj, hvilket udleder en begrænset mængde CO2, og derudover kan der nævnes den energi, vi indkøber. Yderligere er der udledninger i forbindelse med medarbejdertransport til kontoret og forretningsrejser- og møder, hvilket vi forsøger at minimere ved hjemmearbejde af og til og ved at afholde digitale møder, når det er muligt. Dog kan forretningsrejser ikke undgås, da vi foretager audits ved vores leverandører, for at sikre vores produkters høje kvalitet. I kantinen er der fokus på at reducere madspild. Rester genanvendes og medarbejderne tilbydes en reste-ordning, hvor de kan tage dagens mad med hjem. Der er altid kød-frie alternativer, for at reducere kødforbruget.

Eksternt

I forhold til de produkter, vi forhandler har vi flere fokusområder. Ét af vores vigtigste fokusområder og der, hvor vi føler, at vi gør en forskel, er, at vægt og volumen på vores produkter holdes nede på et minimum – uden at gå på kompromis med kvalitet og holdbarhed. Mens der i designet af plastikemballage er fokus på at reducere plastikforbruget, tilpasses vores papemballage så vidt muligt de produkter, de skal opbevare, så der ikke transporteres luft. Vi tilbyder plastikemballage, der er fremstillet af genbrugsplast, såkaldt PCR og PIR materiale (Post Consumer og Industrial Recycled), og papemballage fremstillet primært af genbrugspapir. Genanvendelse er noget af det, der skal være med til at drive den cirkulære tankegang.

Leverandørstyring

Miljøet belastes ved fremstilling, transport og bortskaffelse af emballage. Som emballagegrossist står vi ikke for selve fremstillingen af produkterne, og derfor er det særligt i de indirekte udledninger, altså hos vores leverandører, at den største CO2-udledning og miljøpåvirkning forekommer. Af den grund har Scan Lux Flexible A/S fokus på at danne partnerskab med leverandører, som er bevidste omkring den påvirkning, de har på deres omgivelser. Vores leverandører har noget af den bedste tilgængelige teknik, hvilket sikrer, at processer og produktion ikke påfører miljøet unødvendige belastninger. Størstedelen af vores leverandører er lokaliseret i Europa, mens andre er placeret i Østen.

Som aktør på det globale marked har vi mulighed for at have indflydelse på en lang række vigtige forhold. Ved aktivt at tage stilling og stille krav til vores leverandører, anerkender vi vores etiske medansvar for de forhold, vores produkter er fremstillet under. Gennem auditering og tydelig kommunikation præciserer vi overfor leverandører vigtigheden af, at medarbejdere arbejder under ordnede forhold, og at de overholder gældende regler og lovgivning. Scan Lux Flexible A/S vil gøre det til en integreret del af vores forretningsaftaler, at leverandører underskriver og forpligter sig til at overholde vores Code of Conduct.

Transport og Logistik

Vi har vores egen logistikafdeling, som hver dag arbejder på at nedbringe CO2-udledning i transporten, ved så vidt muligt at sammenlæsse ordrer, så pladsen i lastbilerne udnyttes optimalt. Scan Lux Flexible A/S har tidligere haft lagerbeholdning ved forskellige lagere. Det har vi optimeret ved at samle vores lagerbeholdning hos ALPI, som er vores primære transport og logistik-partner.

ALPI har fokus på at udvikle en grønnere forretning med mange forskellige tiltag. F.eks. uddannes deres nationale chauffører i ECO driving, hvilket vil sige, at chaufførerne lærer at udnytte brændstof bedre og køre længere pr. liter. Derudover er 91,4% af deres køretøjer Euronorm 6 biler, hvilket angiver bilernes miljøegenskaber. Med én komponent til styre hele logistikken - både lager og transport - kan vi være mere strategiske og spare både vores kunder og os selv for CO2-udledning.

ISO 14001

Scan Lux Flexible A/S har som ambition, at virksomhedskulturen skal bæres i retning af grønnere adfærd. Vi er ISO 14001 certificeret, den mest dominerende standard inden for miljøledelse, som stiller krav til, at vi implementerer en grøn politik i vores arbejdsprocesser. Med ISO 14001 sikrer vi, at miljøbevidstheden er høj hele virksomheden.

Medarbejderansvar

Vores arbejdsmiljø er formet af vores værdier og overbevisninger: vi bringer værdi til vores kunder, og vi udmærker os i det, vi gør. Vi ønsker, at alle medarbejdere trives bedst muligt, og vi forsøger at skabe et rummeligt arbejdsmiljø, der kan medvirke til at fastholde og passe på vores medarbejdere. Medarbejderne opmuntres til at samarbejde og hjælpe hinanden, og alle medarbejdere har ligeværdig mulighed for at fremføre ideer. Vi afholder personalearrangementer, hvor vi kan være sociale uden for arbejdsøjemed.

Vi ønsker at sikre medarbejdere (både vores og underleverandørers) et godt arbejdsmiljø gennem en systematisk indsats på områder som støjbekæmpelse, ventilation, ryddeligt arbejdsområde, ergonomiske arbejdspladser, varierende og veltilrettelagte arbejdsstationer. Vi vil hverken udsætte medarbejdere, processer eller produktion for unødig risiko. Som det fremgår i vores Suppliers Code of Conduct vil Scan Lux Flexible A/S ikke acceptere diskrimination, trusler, undertrykkelse eller chikane i nogen form.

Kundeansvar

Det er Scan Lux Flexible A/S’ ansvar at maksimere værdien for vores kunder. Samtidig har vi fokus på at informere vores kunder omkring vores produkters miljøpåvirkning og rådgive dem om, hvordan de kan nedbringe CO2-udledningen i deres valg af emballageløsninger.

Målsætninger

  • Deltage i projekter og begivenheder, der fremmer viden om bæredygtighed
  • Vælge miljøbevidste leverandører og samarbejdspartnere
  • Påvirke vores kunders valg i retningen af mere ressourcebesparende løsninger
  • Forhandle produkter, som er designet og fremstillet med tanke på cirkulær økonomi
Kontakt os

Hos Scan Lux Flexible A/S gør vi alt for at finde den mest optimale emballageløsning til dig. Kontakt os og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig.

+ 45 86 13 43 00
Send besked