Danæg Products sparer tid og CO2

Resultater
1965kg CO2 sparet om året
Sparet pakketid
33% plastbesparelse
Udfordring

Optimering af strækfilm

DANÆG Products er leverandører af æg produkter både på nationalt og internationalt plan. Virksomheden bestræber sig løbende på at styrke deres bæredygtige udvikling, forbrug og produktionsmetoder. I forlængelse af virksomhedens bæredygtighedsfokus, ønskede DANÆG Products at gennemgå deres emballageprodukter, for at se, om de kunne optimeres. I produktionen bruger de maskinstrækfilm til at emballere deres paller. De bruger en del strækfilm i produktionen, og det var derfor naturligt at kigge på, hvorvidt forbruget kunne gøres mere bæredygtigt.

proces

Plastreduktion i højsæde

Scan Lux Flexible A/S og DANÆG Products gennemgik udviklingspunkter, og her blev der kigget på, om strækfilmen kunne optimeres i forhold til plastreduktion, plasttype, kvalitet, funktionalitet og udholdenhed. Den type strækfilm som DANÆG Products brugte, var 17 My i tykkelsen. Efter en dybdegående dialog, vurderede Scan Lux Flexible A/S, at strækfilmen kunne gøres betydelig tyndere og samtidig bibeholde den ønskede kvalitet.

Løsning

Hvad betyder det for Danæg Products?

Strækfilmens tykkelse kunne reduceres 17 My til 12 My. Ved at reducere tykkelsen, nedsatte Scan Lux A/S DANÆG Products’ forbrug med 33%, fra 2740 kg til 2055 kg plast om året. Det er en årlig besparelse på 685kg plast. Når der produceres 1 kg nyplast udledes der ca. 2,9 kg CO2. Plastreduktionen betyder, at DANÆG Products sparer ca. 1965 kg CO2 om året. Rullerne vejer det sammen, men er gået fra at være 2000 meter lange til 2850 meter. Det betyder, at der kan fragtes flere meter strækfilm uden merudledning af CO2. Det betyder også, at strækfilmsmaskinerne kan køre i længere tid, inden rullerne skal skiftes. Det sparer pakketid, fordi der skal foretages færre rulleskift.

Effektivisering af pakkeprocesser betyder, at flere ordrer kan blive pakket og afsendt om dagen. Det er med til at skabe tilfredse kunder og en bedre bundlinje.  

Lad os hjælpe dig

Har du et ønske om at optimere dine pakkeprocesser? Ønsker du emballageløsninger med mindst mulig miljøpåvirkning? Scan Lux Flexible A/S kan hjælpe dig med alt fra produkttilpasning til produktoptimering.

Kontakt os og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig.

+45 86 13 43 00