Fair Plastic

Hvis et produkt ikke kan genbruges, kan det blive sorteret og sendt til genanvendelse.

Genanvendelse 

Hvis et produkt ikke kan genbruges, kan det blive sorteret og sendt til genanvendelse. Genanvendelse er drivkraften bag cirkulær økonomi, som står i kontrast til den lineære proces, hvor man starter med at udvinde ressourcer, som til sidst ender som affald. Genanvendelse handler om at indvinde ressourcer i f.eks. affald. Når produkter genanvendes, foregår det ved, at produkterne nedbrydes, hvorefter der indvindes materialer eller stoffer. Disse indvundne ressourcer bruges til fremstillingen af nye produkter. Nogle materialer kan genanvendes et antal af gange, mens andre kan igen og igen.

FAIR Plastic

I Danmark genanvender vi omkring 30% af plastaffaldet. Genanvendelsesprocenten er ikke højere, fordi det plastaffald, der normalt bliver genanvendt, består af rent og ensartet plastaffald. Muligheden for at genanvende det blandede og beskidte plastaffald er mere begrænset.

Det er her, FAIR Plastic kommer ind i billedet. En af de måder, som Scan Lux Flexible A/S forsøger at inddrage cirkulær økonomi ind i vores arbejdsaktiviteter på, er gennem et samarbejde med ordningen FAIR Plastic. Formålet bag FAIR Plastic er, at mere plastaffald bliver genanvendt i Danmark. FAIR Plastic-råvarerne udvindes af det beskidte og blandede plastikaffald fra danske husholdninger, butikker og virksomheder. Plastikaffaldet gennemgår først en avanceret sorteringsproces. Dernæst bliver det renset og efterfølgende tørret, smeltet og filtreret for urenheder. Slutteligt bliver det genanvendt i produktionen af nye plastikprodukter.

Cirkulær økonomi åbner muligheden for, at ressourcer, der ville være endt som affald eller brændt, kan indgå i produktionen igen.

Kontakt os

Hos Scan Lux Flexible A/S gør vi alt for at finde den mest optimale emballageløsning til dig. Kontakt os og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig.

+45 86 13 43 00