Forstå De Nye Regler: Affaldssortering i 10 Fraktioner

Hvorfor var det vigtigt med en ændring?

Ifølge et EU direktiv fra 2018, skal vi genanvende 60% af vores affald inden 2030. Med baggrund i direktivet, blev der i 2020 indgået en klimaaftale, der satte krav til kommunerne om indsamling af forskelligt affald.

Tidligere foregik affaldssorteringen på forskellig vis på tværs af kommunerne. Den enkelte kommune bestemte selv, hvordan affaldet skulle sorteres. I nogle kommuner skulle borgere på genbrugsplads med deres sorterede affald, mens borgere i andre kommune skulle aflevere deres affald lige ude foran døren. Og nogle kommuner sorterede slet ikke.

Den uensartede affaldshåndtering var en stor udfordring for de virksomheder, der skulle genanvende affaldet. Affaldet skulle håndteres på forskellig vis -  alt efter hvor det kom fra – hvilket resulterede i, at der ikke blev investeret i storskalaanlæg til genanvendelse af affald.

Den nye aftale

Den nye aftale inkluderer sortering af 10 slags affald; mad, papir, pap, metal, glas, tekstilaffald, drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald..

Med den nye aftale skal affaldssortering ensrettes i alle landets kommuner. Formålet med aftalen er at nedbringe Danmarks CO2-udledninger, ved at reducere den affaldsmængde, der ryger til forbrænding og derved sikre mere genanvendelse. I aftalen er der især fokus på genanvendelsen af plast, der skal mere end tredobles. Visionerne bag aftalen er følgende:

  • Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030
  • Udsortering af 80 pct. dansk plast fra forbrændingen i 2030
  • Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug
  • Cirkulær økonomi skal være vækstmotor for Danmarks næste grønne erhvervseventyr

Aftalen skal på sigt også inkludere sortering af affald i hhv. offentlige og private virksomheder samt det offentlige rum. Planen for affaldssortering kan findes her.

Kontakt os

Hos Scan Lux Flexible A/S gør vi alt for at finde den mest optimale emballageløsning til dig. Kontakt os og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig.

+ 45 86 13 43 00
Send besked