Hvad betyder ’bionedbrydelig’ og ’komposterbar’ plastik

'Bionedbrydelig'

Biologisk nedbrydelig plast er plastik, som er designet til at nedbrydes biologisk i et specifikt miljø. Bionedbrydning er en kemisk proces, hvor materialer omdannes til CO2, vand og biomasse. Det er en kemisk proces, der sker under specielle forhold i industrielle komposteringsanlæg. Bionedbrydningsprocessen afhænger af forholdene (f.eks. høje temperaturer, fugtighed, ilt og tilstedeværelse af mikroorganismer).

'Komposterbar'

Komposterbarhed er en egenskab ved et produkt eller en emballage, der gør det muligt at nedbryde det biologisk under førnævnte specifikke forhold i industrielle komposteringsanlæg. Der findes europæiske standarder for vurdering af komposterbarheden af plast, såsom de europæiske standarder for industriel kompostering EN 13432.

For at kunne certificeres som industriel bionedbrydelig ifølge EN 13432, skal der i løbet af de første 12 uger ske en opløsning/fragmentering af plastmaterialet. Efter perioden skal massen være mindre end 10 % af den oprindelige masse. Inden for 6 måneder skal mindst 90 % af materialet være omdannet til CO2. Se illustrationen neden for, som viser den bionedbrydelige proces, der sker i komposteringsanlæg:

Kontakt os

Hos Scan Lux Flexible A/S gør vi alt for at finde den mest optimale emballageløsning til dig. Kontakt os og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig.

+45 86 13 43 00