Sådan skaffer du dig af med dit bionedbrydelige plastaffald

Hvad er bionedbrydelig plastik?

 

Noget bioplastik er bionedbrydeligt. Ordet bionedbrydelig har skabt en del forvirring og spørgsmål blandt forbrugerne. Nogle forveksler det desværre med, at det kan nedbrydes i naturen. Det må det aldrig. Faktisk må det hverken smides i naturen eller i en kompostbunke.

Hvis den er designet til det, kan bionedbrydelig plastik nedbrydes under helt særlige forhold. Bionedbrydning er en kemisk proces, hvor materialer omdannes til CO2, vand og biomasse. Det er en kemisk proces, der sker under specielle forhold i industrielle komposteringsanlæg. Bionedbrydningsprocessen afhænger af forholdene (f.eks. høje temperaturer, fugtighed, ilt og tilstedeværelse af mikroorganismer). Se illustrationen neden for, som viser den bionedbrydelige proces, der sker i komposteringsanlæg:

Hvordan skaffer du dig af med bioplastik?

Bionedbrydelig plastik kan ikke genanvendes som konventionel plastik. Faktisk kan en smule bionedbrydelig plast, der bliver blandet sammen med andet plastaffald, hindre genanvendelsen af konventionel plastik. Derfor må bionedbrydelig plastik ikke sorteres sammen med plastfraktionen, men i stedet smides ud med restaffaldet.

I Danmark er affaldssystemet endnu ikke egnet til at kompostering og bionedbrydning. Derfor bliver bioaffaldet i dag enten bioforgasset eller energiudnyttet ved at blive sendt på forbrændingsanlæg.

Det er meget simpelt: der findes ikke noget plastik, der forsvinder helt fra naturen, hvis det ender der

Kontakt os

Hos Scan Lux Flexible A/S gør vi alt for at finde den mest optimale emballageløsning til dig. Kontakt os og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig.

+ 45 86 13 43 00
Send besked